WeirdSpace Digital Library - Kultur uden grænser

Børnevise
: Øieblikkets Børn (1845)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Tilgængelige tekster af samme forfatter her Dokument


   »Naar kommer Vaaren vel?«
Naar den sortblaae Svale kommer
Og bebuder nære Sommer,
Naar den qviddrende ta'er Myggen,
Der vil tumle sig i Skyggen -
   Da kommer Vaaren!

   »Naar kommer Svalen da?«
Naar den lille Frø i Kjæret
Strækker Halsen op iværet
Og med Tungen slaaer paa Trommen:
»Nu er tykke Frømand kommen!« -
   Da kommer Svalen!

   »Naar kommer Frøen da?«
Naar den lange Stork er kommen,
(For at putte Frø i Vommen)
Og staaer med de røde Hoser,
Fiskende i brune Moser -
   Da kommer Frøen!

   »Naar kommer Storken da?«
Naar først Sneppen hid er fløiet
Og staaer, over Isen bøiet,
Borende sig der et Bæger,
Hvoraf den med Vand sig qvæger -
   Da kommer Storken!

   »Naar kommer Sneppen da?«
Naar først komme blot de Dage
At i Odense paa Tage
Stæren bygger høit sin Rede,
Hvor godt Folk ham Plads berede -
   Da kommer Sneppen!

   »Naar kommer Stæren da?«
Det kan Du jo nok begribe,
Først der komme maa en Vibe!
Først naar Viben, som en Blinker,
Til Armeen: »fremad!« vinker -
   Da kommer Stæren!

   »Naar kommer Viben da?«
Naar først efter Vintertide
Vintergjæk af Sneen hvide
Reiser sig med fine Blade
Og gjør alle Hjerter glade -
   Da kommer Viben!

   »Naar kommer Gjækken da?«
Naar Gudfader det behager,
Vinker han den frem af Ager;
Først naar Hans Befaling falder,
Først naar Han paa Blomsten kalder -
   Da kommer Gjækken!