WeirdSpace Digital Library - Kultur uden grænser

Ole
Af (1899)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Tilgængelige tekster af samme forfatter her Dokument


Ole sad paa en Knold og sang
La la la la la, la la la la la
Faar og Beder omkring ham sprang
Tra la la la la, la la la la la

Lyngen sused, og Skyen gled,
Udflugtslængsler i Hjærtet sved.

Heden stænged, og Mindet spandt;
Moders Øjne dog stærkest bandt.

Snart den Ting dog blev aabenbar:
Minder gjør ikke Sagen klar.

Stak saa Ole en Dag i Trav,
stod med ét ved det store Hav.

Øjet skinnede, Taaren randt,
intet mere i Verden bandt.

Over Havene Hyrden for,
Faarene staar der endnu og glor.

Ej kan Bede og Faar forstaa
Længslers Tog over Bølger blaa
Jebjærg 18/8 1899.