WeirdSpace Digital Library - Kultur uden grænser

Polemisk
Af (1894)
Oprindelsesland: Danmark Danmark
Tilgængelige tekster af samme forfatter her Dokument


Det mindste Tryk paa et raadent Æg,
og Skallen brister i Stykker;
da sprøjter det op i dit Syn og Skjæg
og lugter som alle Ulykker.

Jeg trykked engang paa en saadan Fyr.
Paa hvem? Dit Spørgsmaal kan spares.
Min Dristighed faldt mig forøvrigt dyr,
thi Lugten - Gud Fader bevares!
Kjbh. Novbr. 1894.