WeirdSpace Digital Library - Kultur uden grænser

Ordbog (A)
A1. Etbogstavkode for nukelinsyren adenin
2. Etbogstavkode for aminosyren alanin
3. Symbol brugt som international standard for papirstørrelser, efterfulgt af et tal
4. Forkortelse for ampere
5. Forkortelse for ångstrøm (Å), i reglen anvendt i lande der ikke har bogtavet Å i alfabetet.
A/S/LSMS/Chat: Age/Sex/Location
a0Bohr radius = 5,29 · 10-11 m
abietinsyreTrivialnavn for 7,13-abietadien-18-syre; (1R)-[(1α,4aβ,4bα,10aα)]-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydrophenanthren-1-carboxylsyre
abscisinsyreTrivialnavn for (S)-(2Z,4E)-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-diensyre
Absolut nulpunkt0 K = -273,15 °C
Ac1. Symbol for grundstof nr. 89, aktinium
2. Forkortelse anvendt for acetationen, f.eks. eddikesyre: HAc
acetaldehydTrivialnavn for ethanal
aceteddikesyreTrivialnavn for 3-oxobutansyre
acetoneTrivialnavn for propanon
aconitsyreTrivialnavn for propen-1,2,3-tricarboxylsyre
acreArealenhed, US og UK: 4840 square yards = 4047 m2
acrylsyreTrivialnavn for propensyre
ActiniderUndergruppe i det Periodiske System. Grundstofferne 90 til 103
adInternet: Landekode for Andorra (ISO 3166 Code lists)
adipinsyreTrivialnavn for hexandisyre
adhesivt brudNår lim og substrat bryder uden der efterlades rester, ved adskillelse af disse (i modsætning til et kohesivt brud).
ADRAgreement on Dangerous Goods by Road, regler for transport af farligt gods på vejene.
aeInternet: Landekode for de Forenede Arabiske Emirater (ISO 3166 Code lists)
afInternet: Landekode for Afganistan (ISO 3166 Code lists)
AFAICSMS/Chat: As far as I'm Concerned
AFAIKSMS/Chat: As far as I know
AFTNSMS/Chat: Aften
agInternet: Landekode for Antigua og Barbuda (ISO 3166 Code lists)
AgSymbol for grundstof nr. 47, sølv
agaricinsyreTrivialnavn for 2-hydroxynonadecan-1,2,3-tricarboxylsyre
AIArtificial Intelligence, på dansk kunstig intelligens
AKASMS/Chat: Also known as
alInternet: Landekode for Albanien (ISO 3166 Code lists)
AlSymbol for grundstof nr. 13, aluminium
AlaTrebogstavskoden for aminosyren alanin
alenLængdeenhed, dansk: 2 fod = 62,77 cm
alifatiskLineært, anvendes til beskrivelse af molekylers arkitektur.
AlkalimetallerMetallerne i gruppe 1 i det Periodiske System, Li, Na, K, Rb, Cs og Fr
alkaliskGammelt udtryk for basisk (dvs. pH > 7). Anvendes stadig inden for visse faggrupper.
alkanOrganisk forbindelse som kun indeholder carbon-carbon enkeltbindinger
alkenOrganisk forbindelse som indeholder en eller flere carbon-carbon dobbeltbindinger
alkynOrganisk forbindelse som indeholder en eller flere carbon-carbon trippelbindinger
allokanelsyreTrivialnavn for (Z)-3-phenylacrylsyre
allophansyreTrivialnavn for ureidomethansyre
Alpha-partikelHeliumion med landningen +2, dvs. en heliumkerne.
aluminiumGrundstof nr. 13 i det periodiske system
amInternet: Landekode for Armenien (ISO 3166 Code lists)
AmSymbol for grundstof nr. 95, americium
aminoravsyreTrivialnavn for aminobutandisyre
ammoniumIon: NH4+
AmpereEnhed for elektrisk spænding. En ampere er lig en coulomb per sekund, A = C/s.
anInternet: Landekode for de Hollandske Antiller (ISO 3166 Code lists)
andre pyrotekniske artiklerPyroteknik: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, herunder pyrotekniske artikler til køretøjer.
angelicasyreTrivialnavn for (Z)-2-methylbut-2-ensyre
anissyreTrivialnavn for 4-methoxybenzoesyre
anthranilsyreTrivialnavn for 2-aminobenzoesyre
aoInternet: Landekode for Angola (ISO 3166 Code lists)
apoptoseBiologi: Programmeret celldød dvs. celler med en forudbestemt livslængde. Længden kan være bestemt af både tid (f.eks. modningsproces) og events (f.eks. et signalstof der dukker op eller forsvinder).
APVArbejdspladsvurdering. Risikovurdering af arbejdsplads, f.eks. kontorplads eller produktionsmaskine, i forbindelse med sikkerhed or arbejdsmiljø.
aq1. Internet: Landekode for Antarktis (ISO 3166 Code lists)
2. Kemi: Notation for vandig opløsning i reaktionsligninger
ar1. Arealenhed, a: 100 m2
2. Internet: Landekode for Argentina (ISO 3166 Code lists)
ArSymbol for grundstof nr. 18, argon
arabinarsyreTrivialnavn for 2,3,4-trihydroxypentandisyre
arachidonsyreTrivialnavn for (all-Z)-icosa-5,8,11,14-tetraensyre
arachinsyreTrivialnavn for icosansyre
ArgTrebogstavskoden for aminosyren arginin
argonGrundstof nr. 18 i det periodiske system
aristolochiasyrerTrivialnavn for substituerede phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxol-5-carboxylsyrer
aromatiskRingformet med konjugerede dobbeltbindinger, sædvanligvis benzen, anvendes til beskrivelse af molekylers arkitektur.
arsanilsyreTrivialnavn for (4-aminophenyl)arsonsyre
arsenGrundstof nr. 33 i det periodiske system
arsenatIon: AsO43-
arsenikTrivialnavn for arsenikforbindelser, sædvanligvis arsenater, i forhindelse med toksikologi.
asInternet: Landekode for Amerikansk Samoa (ISO 3166 Code lists)
AsSymbol for grundstof nr. 33, arsen
ASAPForkortelse: As soon as possible
ascorbinsyreTrivialnavn for sorbosono-1,4-lacton
AsnTrebogstavskoden for aminosyren asparagin
AspEtbogstavskoden for aminosyren asparaginsyre
asparaginsyreTrivialnavn for aminobutandisyre
asparagussyreTrivialnavn for 1,2-dithiolan-4-carboxylsyre
astatinGrundstof nr. 89 i det periodiske system
astroturfingInternet: En måde at snyde søgemaskiner på, ved at lave et netværk af falske profiler, dvs. kunstige græsrødder. Astroturf er det amerikanske ord for kunstgræs.
atInternet: Landekode for Østrig (ISO 3166 Code lists)
AtSymbol for grundstof nr. 85, astat
ATMSMS/Chat: At the moment
atropasyreTrivialnavn for 2-phenylacrylsyre
auInternet: Landekode for Australien (ISO 3166 Code lists)
AuSymbol for grundstof nr. 79, guld
AuripigmentTrivialnavn for arsenik(III)sulfid (As2S3)
Avogadros talNA (eller No) = 6,02217 · 1023 mol-1
awInternet: Landekode for Aruba (ISO 3166 Code lists)
AYSTSMS/Chat: Are you still there?
azInternet: Landekode for Aserbajdsjan (ISO 3166 Code lists)
azelainsyreTrivialnavn for nonandisyre
azuritMineral, 2 CuCO3·Cu(OH)2